Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

KépÖRDÖG

ANGYAl

 

 

 

viccek mesék a viccek . viccek az alján mesék felül találhatóak

Erős Matyi meg az ördög barázdája II. rész (széki népmese)


Erős Matyi meg az ördög barázdája II. rész (széki népmese)- Ó, hát minek sírnak? - azt mondja. - Már ki nem állhatom ezt a szomorú házat, hogy itt örökké sírnak s búsulnak.
- Jaj, édes fiam, hogyne sírnánk! Már elmondjuk neked, már elég nagy vagy ahhoz, megérted, milyen erősen nagy a mi bánatunk. Sze volt neked még két testvérkéd: egy gyönyörűséges szép leány, s egy szép fiú. S úgy elmentek szegények, hogy sose jöttek vissza. Nem tudjuk, mi lett velek, mintha a föld nyelte volna el, egy barázdán valamerre elmentek.
- Na, nem baj, mert elmenyek én, megkeresem őket, édesanyám, ha addig élek is.
- De sír az anyja, hogy:
- Bár te ne menj el, s nekem egy sem lesz akkor, bár te ne menjél el!
De nem volt marasztása a fiúnak, elment. S béérkezett ő is a barázda útján a rengeteg erdőbe, le a sok lépcsőn, egykettőre odament. De ő nem félt. Mikor leérkezett, azt mondják neki az ördögfiókák:
- Na tessék, tessék béfáradni az ebédlőbe. Mer itt aki beérkezik, legelébb kell ebédeljen.
- Má ha éhes, akkor igen, de ha nem, akkor nem!
- Hát - azt mondja - itt nemet nem lehet mondani! Itt mindenre csak igent. - Vagy - azt mondja - szíjjá leszel korcolva, fel leszel darabolva!
- Még akkor is úgy csinálok, ahogy én akarok, ha földaraboltok is!
Hű, reánéz az ördögfióka. - Az apját - mondja -, hogy hát milyen merész keletkezett ide!
- Nini, né, mit mond! Hogy milyen felvágós!
- Hohó - azt mondja -, megcsendesül ő mindjárt, csak megegye a három kosfejet!
Mindjárt erőszakolja az ördög, hogy azonnal fogjon neki az ebédnek. De ő aztán nem, mert ő nem éhes!
- Meg osztán megvallom, hogy itt nálatok nem is ebédelek soha. Hanem azért jöttem, add vissza a testvéreimet!
Haj, nagyot kacag az ördög, majd kipukkant, olyan kacagott.
- Hahó, a testvéreidet? Haj, te is itt maradsz velünk, nemhogy azokat kiadjam!
- Na, ezt szeretném látni! - azt mondja.
Akkor aztán erre-arra: birkózzanak meg. Hát Erős Matyi amilyen kicsi volt, éppen olyan erős volt. Felkapta az ördöget, úgy vágta egy vaskerítésbe, hogy az csak nyegett beléje. Akkor kivette hamar az oldalárul a kardot, mert szómat össze ne keverjem, egy karddal indult el. No, alaposan elpáholta vele az ördög irhákát!
Bezzeg az ördögfióka elfutott. Nem még állott szembe vele, ha már látta, hogy az apjának így ellátta a baját. Aztán felkutatott ott minden világos szobát, sötét szobát, mindent, amíg megkapta a testvéreit.
Na, hát egymást nem ismerték, de már beszéd által mindjárt megtudták egymást, hogy ők testvérek.
- Na, gyertek, testvéreim - azt mondja -, vigyelek haza. Ó, be sokat siratott szegény anyám benneteket!
- Jaj, mit beszélsz, haza? Hát innét haza nem lehet menni! Csak kéne nekünk, hogy kilépjünk a lépcsőn, menten meghalunk. Az ördög véget szakaszt nekünk!
- Ne félj - azt mondja -, mer vége van nekije!
Úgy osztán elhozta a két testvérit, s hazavitte. Bántódás nélkül kijutottak az ördög komédiái közül, osztán hazaérkeztek.
Na, lett nagy öröm, éltek nagy boldogan. Még most is élnek, ha meg nem hóttak.

 

Az ördög meg a kanász (magyar népmese)


Az ördög meg a kanász (magyar népmese)Egyszer a kanász kint legeltetett a gyepen. Odament az ördög, megszólította.
- Tied ez a csürhe?
- Nem. Én csak kanász vagyok mellette.
- Na, akkor fogjunk össze, menjünk el kereskedni, mert te jobban értesz a disznókhoz, mint én. Itt egy zsák pénz, induljunk a vásárba.
Rengeteg disznót vett az ördög, de a szegény kanásznak csak hét sovány, beteges malacra futotta. Amit összevásároltak, közös ólba eresztették. Másnap vakarta a fejét az ördög.
- Most hogy válogatjuk szét, hogy így egybecsuktuk őket. Én nem jegyeztem meg egyet sem.
- Én mindegyik farkán csavartam egyet - válaszolt a szegény kanász. - Amelyiknek kunkori a farka, az mind az enyém.
A kanász értette a mesterségét, tudta, hogy a kunkori farkú disznó egészséges. Így aztán gazdaggá lett, övé lett a sok disznó, az ördög pedig elszegényedett.
Aztán az ördög bevetett egy hatalmas táblát búzával. Amikor már érett a vetés, kérdezte a kanásztól:
- Válassz, melyik kell, a fölseje vagy az alja a gabonának?
- Nekem csak annyi kell, amit két kézzel a tetejéről összemarékolok.
Örült az ördög, hogy most neki marad a nagyobb rész. De csak később jött rá, hogy megint veszített. A következő évben hagymát vetettek. Most az ördög választott. Gondolta, megáll, szegény kanász, túljárok az eszeden, mert én választom a fölső részt. Úgy is tett. A hagyma szára lett az övé, a föld alatti gumó pedig a kanászé.
Az ördög tovább szegényedett, a kanásznak meg már volt egy teli zsák pénze. Haragudott nagyon az ördög.
- Ha már a pénzemet elveszítettem, gyere, verekedjünk meg! Aki győz, azé legyen a pénz!
A kanász beleegyezett. Másnap reggel az ördög a kanász viskója elé vitetett egy hatalmas vasdorongot, hogy azzal agyoncsapja, s az övé lesz a zsák pénz. Bezörgetett.
- Kelj föl, verekedjünk!
A kanásznak volt egy megvasalt végű botja. Azzal állt az ördög elé. Amíg az ördög a vasdorongot emelgette, a kanász gyorsan beverte az ördög fejét, hogy az jajgatva menekült. A kanász gazdag maradt, s még most is él, ha meg nem halt.

 

Ha az ördög megkísért

A szegény vidéki pap hazamegy, és látja, hogy a felesége egy szép új ruhát próbálgat a tükör előtt. Meglátva az árcédulát, rémülten felkiált:
- Hogy tudtad ezt megvenni? Tudod, hogy nem engedhetjük meg magunknak!
- Jaj drágám, - feleli az asszony - megláttam a kirakatban és szinte magához vonzott. A következő pillanatban már a próbafülkében találtam magam, és - ez csakis az Ördög műve lehetett - valaki azt súgta, hogy: "Fantasztikusan nézel ki ebben a ruhában!"
- De, jól tudod, hogy ha az Ördög megkísért, hátat kell neki fordítanod!
- Igen, de azt mondta, hogy hátulról is jól nézek ki benne!

Legbénább:  
  : Legjobb

 

 

Méltóságos asszony
- Jean, hol a feleségem?
- A méltóságos asszony lepihent, mert nagyon elfáradt a munkától.
- Miféle munkától?
- A méltóságos asszony egész délelőtt ördögi terveket kovácsolt.
Szerinted hány pontos volt ez a vicc? Értékeld!

Legbénább:  
  : Legjobb
(Eddig 958 értékelés alapján 3.61 pont)

 

Marha
A falu lelkésze próbálja megtéríteni a falu iszákosát:
- Nézd fiam, az alkohol az ördög műve. Vegyünk egy példát: odaraksz a tehened orra elé egy vödör vizet és egy vödör bort. Szerinted melyikből fog inni?
- Hát... Biztos a vízből!
- Természetesen, gyermekem. És azt is tudod, hogy miért?
- Persze, atyám! Azért, mert marha!
Szerinted hány pontos volt ez a vicc? Értékeld!

Legbénább:  
  : Legjobb
(Eddig 1180 értékelés alapján 3.93 pont)

 

Bill Gates pokolra kerül
Bill Gates földi pályafutását befejezve a kiérdemelt Pokolra kerül. Az Ördög azt mondja neki:
- Mutatok neked három helyet. Ezek közül te választhatod ki azt, ahol az örökké tartó bűnhődést fogod eltölteni.
Elsőként egy lángoló tavat mutat neki, ahol milliónyi elkárhozott lélek szenved mindenféle szörnyű kínzás közepette.
A második hely egy hatalmas aréna, ahol több ezer embert üldöznek kiéhezett oroszlánok.
Végül a harmadik hely egy kis szoba, ahol az asztalon egy üveg bor, a sarokban pedig egy számítógép található.
Gates gondolkodás nélkül ezt választja.
Az Ördög betessékeli, majd rázárja az ajtót. Ahogy megfordul, beleütközik Luciferbe, aki dühösen mondja neki:
- De hát ez Bill Gates volt. Emberek milliói köszönhetik neki nyomorúságukat, te meg a legjobb helyre zárod?
- Mindenki ezt gondolja - kuncog az Ördög. - De a borosüveghez nincs bornyitó...
- És a számítógép?
- Az a legjobb - nevet hangosan az Ördög. - Windows 95 van rá telepítve, és a billentyűzetről hiányzik 3 gomb.
- Melyik az a három?
- A CTRL, ALT és a DEL...
Szerinted hány pontos volt ez a vicc? Értékeld!

Legbénább:  
  : Legjobb
(Eddig 375 értékelés alapján 3.95 pont)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.